NTLite 1.8.0.7182

NTLite 1.8.0.7182

Dino Nuhagic – 7,5MB – Shareware –
NTLite là một công cụ cho quản trị viên Windows và đam mê. Nó tích hợp thông tin Cập Nhật, trình điều khiển, tự động hoá Windows và cài đặt ứng dụng, tăng tốc tiến trình triển khai Windows và có nó tất cả đặt trong thời gian tới. Tùy chọn, loại bỏ cấu phần Windows, đơn giản hóa việc cài đặt của bạn, giảm tấn công vectơ và giải phóng không gian ổ đĩa. Bên cạnh hình ảnh chỉnh sửa, ai cũng có thể làm những hành động tương tự trên hiện tại Windows cài đặt tại chỗ, mà không cần cài đặt lại.

Tổng quan

NTLite là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Dino Nuhagic.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NTLite là 1.8.0.7182, phát hành vào ngày 11/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/12/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.8.0.7180, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

NTLite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,5MB.

NTLite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NTLite!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có NTLite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dino Nuhagic
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại